HB-L1鐵路裝備

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m

136.4218

EUR 136,42

内含. 16 % 税金 在欧盟范围内, 运费不含税

USD139.28  excl. VAT
AUD193.95  excl. VAT
JPY14695.92  excl. VAT
GBP122.82  incl. VAT
RUB10223.65  excl. VAT

商品型号. HB-L1rail-kit

重量 2,50 KG

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m, 跟蹤 G

2.50公斤

我们的客户同时也购买了

HB5-套裝

HB5-套裝

EUR 27,78

内含. 16 % 税金运费不含税

DO-1

DO-1

EUR 19,45

内含. 16 % 税金运费不含税

A1-套裝

A1-套裝

EUR 13,55

内含. 16 % 税金运费不含税

斯特林-汽車 A1

斯特林-汽車 A1

EUR 466,92

内含. 16 % 税金运费不含税

LOK-HR-1

LOK-HR-1

EUR 57,46

内含. 16 % 税金运费不含税