HB-L1鐵路裝備

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m

139.94995

EUR 139,95

内含. 19 % 税金 在欧盟范围内, 运费不含税

USD130.96  excl. VAT
AUD196.18  excl. VAT
JPY14029.10  excl. VAT
GBP126.08  incl. VAT
RUB9225.12  excl. VAT

商品型号. HB-L1rail-kit

重量 2,50 KG

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m, 跟蹤 G

2.50公斤

我们的客户同时也购买了

運動車 AS4

運動車 AS4

EUR 459,00

内含. 19 % 税金运费不含税

LOK-KR-1

LOK-KR-1

EUR 54,95

内含. 19 % 税金运费不含税

WE-Set1

WE-Set1

EUR 29,95

内含. 19 % 税金运费不含税

PA-HB5-ROLL-1

PA-HB5-ROLL-1

EUR 723,00

内含. 19 % 税金运费不含税

LOK-PG-1

LOK-PG-1

EUR 29,95

内含. 19 % 税金运费不含税