L1鐵路裝備

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m
2.50公斤

139.94995

EUR 139,95

内含. 19 % 税金 在欧盟范围内, 运费不含税

USD130.96  excl. VAT
AUD196.18  excl. VAT
JPY14029.10  excl. VAT
GBP126.08  incl. VAT
RUB9225.12  excl. VAT

商品型号. HB-L1rail-kit

重量 2,50 KG

L1鐵路裝備- 適用於L1 火箭(Rocket): 12 條軌道, 形成: 環圈1,20m, 跟蹤 G
2.50公斤

我们的客户同时也购买了

HB12 大型動力站

HB12 大型動力站

EUR 284,00

内含. 19 % 税金运费不含税

斯特林發動機 HB6咖啡-斯特林

斯特林發動機 HB6咖啡-斯特林

EUR 226,00

内含. 19 % 税金运费不含税

L1鐵路裝備

L1鐵路裝備

EUR 122,95

内含. 19 % 税金运费不含税

HB24 經典煙囪

HB24 經典煙囪

EUR 465,00

内含. 19 % 税金运费不含税

DO-1

DO-1

EUR 19,95

内含. 19 % 税金运费不含税