HB5-套裝

O-傳送帶替換件
配件: 適用HB5

27.780028

EUR 27,78

内含. 16 % 税金 在欧盟范围内, 运费不含税

USD28.47  excl. VAT
AUD38.77  excl. VAT
JPY2974.14  excl. VAT
GBP24.76  incl. VAT
RUB2155.64  excl. VAT

商品型号. HB-HB5-set

重量 0,05 KG

2X 29x1,5mm
2X 32x1,5mm
2X 110x1,5mm

我们的客户同时也购买了

TP1-O-Set

TP1-O-Set

EUR 17,45

内含. 16 % 税金运费不含税

R3-套裝

R3-套裝

EUR 17,45

内含. 16 % 税金运费不含税

HB-ROLL-2 High-Class Marble Machine Tower

HB-ROLL-2 High-Class Marble Machine Tower

EUR 1.652,27

内含. 16 % 税金运费不含税

HB6-Triangle-Sunlight

HB6-Triangle-Sunlight

EUR 220,30

内含. 16 % 税金运费不含税

CERA-1

CERA-1

EUR 11,65

内含. 16 % 税金运费不含税