HB5-套裝

O-傳送帶替換件
配件: 適用HB5

28.498477

EUR 28,50

内含. 19 % 税金 在欧盟范围内, 运费不含税

USD29.03  excl. VAT
AUD37.37  excl. VAT
JPY3085.26  excl. VAT
GBP24.18  incl. VAT
RUB2171.39  excl. VAT

商品型号. HB-HB5-set

重量 0,05 KG

2X 29x1,5mm
2X 32x1,5mm
2X 110x1,5mm

我们的客户同时也购买了

GA-1

GA-1

EUR 14,95

内含. 19 % 税金运费不含税

HB12 大型動力站

HB12 大型動力站

EUR 284,00

内含. 19 % 税金运费不含税

HB-ROLL-2 High-Class Marble Machine Tower

HB-ROLL-2 High-Class Marble Machine Tower

EUR 1.695,00

内含. 19 % 税金运费不含税

HB5   動力站

HB5 動力站

EUR 459,00

内含. 19 % 税金运费不含税

R3 摩天輪

R3 摩天輪

EUR 289,00

内含. 19 % 税金运费不含税